Betingelser

Leje af flytte materiale:

Transport og leje skal betales kontant eller med mobilepay ved levering.
Unormalt slid, ødelæggelse eller bortkommet flyttekasser / flyttetæpper, 
skal erstattes med 25 kr pr stk. ( Lejen trækkes IKKE fra )
Overskrides lejeperiode med 1 dag forlænges den med en ny md.
Brug af flytte materialerne er på eget ansvar og risiko.

 

Flytning og transport / kurér:

Ansvarsbegrænsning: Samtlige transportopgaver såvel internationale som nationale transporter udføres i henhold til CMR-lovens bestemmelser. Herudover finder Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000) anvendelse i det omfang bestemmelserne i CMR-loven ikke er til hinder herfor. Bestemmelserne i CMR-loven og NSAB 2000 begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt, og for forsinkelse til fragtbeløbet. Ansvar som formidler udgør maksimalt SDR 50.000,00 pr. ordre. For lageropgaver gælder i henhold til NSAB 2000 § 27 c, litra 3, en maksimal erstatningsbegrænsning på SDR 500.000,00 for hele vort lager. Særlig opmærksomhed henledes på NSAB § 30, hvori der står, at krav forældes efter 1 år, og at panteret, efter NSAB 2000 § 14, omfatter såvel aktuelle, som tidligere opgaver. Krav på fragt og aftalte tillægsomkostninger skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser i.h.t. NSAB 2000 § 10.